Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Studiekvalitetsprisen 2018

Studiekvalitetsprisen 2018 tildeles "Praksis i sammenliknende politikk"

Praksistilbudet ved Institutt for sammenliknende politikk får Studiekvalitetsprisen 2018 for sitt bidrag til å heve kvaliteten på bachelorutdanningen og synliggjøre relevansen av samfunnsvitenskapelig utdanning i arbeidslivet.

Student på Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB) følger oppmerksomt med under en forelesning.
PRISVINNENDE UNDERVISNING: Gode forelesere skaper oppmerksomme studenter. Nå er praksis i sammenliknende politikk anerkjent gjennom tildelingen av studiekvalitetsprisen 2018 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift for UiB

Hovedinnhold

Komitéens begrunnelse

Studiekvalitetsprisens innstillingskomité bestod av visedekan Dag Elgesem, visedekan Harald Walderhaug, studiesjef Ingrid Christensen og studentrepresentant Anna Fossen-Helle, og de ga følgende begrunnelse for sin beslutning:

Institutt for sammenliknende politikk har utviklet og lykkes med et emnetilbud som er svært etterspurt blant studentene. Erfaring viser at det er utfordrende både å bygge opp og drive et slikt tilbud over tid, da det både er arbeidskrevende og skiller seg fra fagmiljøenes øvrige virksomhet. Over tid har instituttet vist at tiltaket fungerer både for studentene, som får relevant arbeidserfaring som del av bachelorgraden, og for partnere i arbeidslivet, som både får gode medarbeidere og blir kjent med utdanningen som instituttet tilbyr. Kunnskapen og erfaringen som kurset gir studentene bidrar til å heve kvaliteten på bachelorutdanningen, og samarbeidet med eksterne partnere gir instituttet nyttige erfaringer med relevansen av utdanningen og kan bidra til å legge grunnen for samarbeid på andre områder. Prosjektethar i tillegg stor overføringsverdi, både for fagmiljøene ved fakultetet og ved andre fakulteter.

Praksis i sammenliknende politikk

Praksistilbudet ved Institutt for sammenliknende politikk har eksistert i 10 år og har siden oppstarten i 2008 gitt 204 studenter praksis som del av bachelorutdanningen. Fortsatt representerer prosjektet nybrottsarbeid innen de samfunnsvitenskapelige utdanningene. Gjennom praksisemnene (SAMPOL290/SAMPOL291) får studenter, primært fra bachelorprogrammene i sammenliknende politikk og europastudier, muligheten til å ta 20-30 studiepoeng i praksis i en bedrift, enten i Bergen og omegn eller i Brüssel.

Sampolpraksis demonstrerer at universitetet har tro på sine studenters evne til å bidra i samfunns- og arbeidsliv, og ønsker å aktivt støtte opp om at kandidatene så raskt som mulig skal finne seg relevant arbeid etter endte studier.

I sin nominasjon beskriver instituttet målet med tilbudet som tosidig: Arbeidsgivere får se hvilken kompetanse studentene har og hva de kan bidra med, og studentene bevisstgjøres på egen kompetanse, slik at de kan se mulighetene de har i arbeidslivet. De understreker at praksistilbudet demonstrerer at universitetet har tro på sine studenters evne til å bidra i samfunns- og arbeidsliv, og ønsker å aktivt støtte opp om at kandidatene så raskt som mulig skal finne seg relevant arbeid etter endte studier.

Om studiekvalitetsprisen

Studiekvalitetsprisen utdeles årlig ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, for å premiere fagmiljøene som arbeider med å utvikle studiekvaliteten i sine utdanninger. Alle studenter og ansatte inviteres til å nominere kandidater til prisen, og det ble i 2018 nominert fem kandidater fra fire institutter ved fakultetet. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet besluttet 24. april at Studiekvalitetsprisen 2018 tildeles "Praksis i sammenliknende politikk". Prisen deles ut i fakultetsstyrets siste møte før sommeren, tirsdag 12. juni.