Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Utdanning

Studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet deles hvert år ut til et fagmiljø som har lagt særlig vekt på å utvikle kvaliteten på sine utdanninger. Frist for å nominere kandidater til prisen i 2018 er 16. mars.

img_0310_edited.jpg

To smilende menn mottar et diplom fra visedekan for utdanning i Stort auditorium.
Studiekvalitetsprisen 2015 gikk til prosjektet "Studenten i Sentrum" ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, her ved stipendiat Magnus Hoem Iversen og førsteamanuensis Ole Johan Mjøs.

Hva er Studiekvalitetsprisen?

Studiekvalitetsprisen skal premiere fagmiljøer som jobber aktivt med å utvikle kvaliteten på sine utdanninger. Formålet er å stimulere til og belønne gode studiekvalitetstiltak i fakultetets fagmiljøer. Prisen skal lyses ut årlig og deles ut etter følgende kriterier:

  • Tiltaket skal bidra til vesentlig til utvikling av utdanningskvaliteten og kan være nyskapende.
  • Overføringsverdi til andre fagmiljø/studieprogram vektlegges.
  • Tiltaket bør vise til samarbeid mellom studenter, fagpersonale og andre aktører både i planleggings-, gjennomførings- og oppfølgingsfasen.
  • Under ellers like vilkår vil tiltak som omfatter flere fagmiljø bli prioritert.

Vinneren av fakultetets pris mottar kr. 25 000,-. Midlene skal brukes i videre arbeid med studiekvalitet.

Vinneren nomineres videre til Ugleprisen, UiBs pris for utdanningskvalitet, som deles ut hver høst. Vinneren av Ugleprisen nomineres videre til Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Den forvaltes fra 2018 av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og er på 1 million kroner.

Ønsker du å fremme en kandidat til årets pris?

Fristen for å nominere kandidater til Studiekvalitetsprisen 2019 vil bli annonsert tidlig i høstsemesteret 2019.

Forslag til kandidater sendes til Det samfunnsvitenskapelige fakultet på post@svfa.uib.no. Forslaget må begrunnes og kan gjerne dokumenteres med evalueringer, innovasjon, læringsutbytte, overføringsverdi og/eller profilering.

Hvem kan nomineres?

Institutter, fagmiljø, prosjekter, studieprogram og emner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hvem kan foreslå kandidater?

Fagutvalg, studentgrupper, studentorganisasjoner og institutter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hvordan tildeles prisen?

En innstillingskomite bestående av fakultetets visedekan for utdanning og studiesjef, leder av studentutvalget ved fakultetet og en faglig representant fra et annet fakultet innstiller prisens vinner med utgangspunkt i de kandidatene som har blitt meldt inn. Det er så fakultetsstyret som vedtar den endelige innstillingen.

Tildelingen av prisen skjer under et studentarrangement i september.