Hjem
Institutt for geovitenskap
Ugleprisen 2022

Ugleprisen til Bjarte Hannisdal

Ugleprisen, UiBs interne pris for utdanningskvalitet, tildeles Bjarte Hannisdal og emnet GEOV114.

Ugleprisvinner 2022 - Bjarte Hannisdal og pro rektor Pinar Heggernes
Ugle prisen ble utdelt av prorektor Pinar Heggernes under HMS seminaret til Mat Nat 1. desember til Bjarte Hannisdal som er ansatt førsteamenuensis ved Institutt for geovitenskap
Foto/ill.:
Jin Sigve Mæland

Hovedinnhold

Ugleprisen, UiBs interne pris for utdanningskvalitet, tildeles Bjarte Hannisdal og emnet GEOV114.

Prisen ble utdelt av prorektor Pinar Heggernes under HMS seminaret til Mat Nat torsdag 1. desember. Bjarte Hannisdal er ansatt ved Institutt for geovitenskap og tilknyttet Senter for dyphavsforskning, Bjerknessenteret for klimaforsking og sitter i ledergruppen i iEarth.

GEO er veldig glad og stolt over at Universitetet i Bergen sin pris for utdanningskvalitet er tildelt Institutt for geovitenskap og kursansvarlig Bjarte Hannisdal og teamet rundt han, studieadministrasjonen og studentene for kurset GEOV114 - Innføring i geobiologi. 

Det er spesielt hyggelig at prisen gikk til Bjarte, som har vært en motor i det systematiske arbeidet med utdanningsutvikling og -kvalitet. Ikke minst har Bjarte hele tiden vært helt sentral i SFU iEarth - Centre for integrated Earth system science education, som leder av iEarth fokusområde 1: Forme fremtiden

Bjarte har hele tiden vært en utdanningsfaglig pionér ved vårt institutt sier instituttleder Atle Rotevatn, og har over tid og sammen med andre kolleger dyrket frem en kulturendring innen utdanningstenkning på GEO. Det er mye vi kunne nevnt, men vi vil spesielt trekke frem Bjartes arbeid med å involvere studentene i utdannningsutvikling og kvalitetsarbeid.

Tusen takk og gratulerer til Bjarte, for denne prisen er virkelig vel fortjent!

Og takk til Universitetet i Bergen for denne anerkjennelsen av utdanningskvalitetsarbeidet ved Institutt for geovitenskap og SFU iEarth, og for at dere støtter opp om dette arbeidet

Emnet GEOV114

Innføring i geobiologi ble opprettet i 2019 både som en faglig nyskapning og som en pedagogisk intervensjon på bachelornivå. Emnet er et pågående samarbeid mellom vitenskapelig ansatte, pedagoger og studenter. Læringsdesignet kombinerer tverrfaglighet og samfunnsrelevans med aktiv læring og formativ vurdering, autentiske data og problemer, samt vitenskapelig praksis og refleksjon. Emnet har et uttalt fokus på generiske ferdigheter og på bærekraftsutfordringer. Vurderingskriterier brukes aktivt til å avklare forventninger, utforme tilbakemeldinger og forbedre arbeidet. Studenter og undervisere trener systematisk på å gi og motta tilbakemeldinger og reflektere rundt læringsprosessen i en kontinuerlig læringslogg. Refleksjonene brukes til å justere og gjøre endringer i aktiviteter, rubrikker og læringsmiljø underveis i semesteret. Intervjuer med studenter og undervisere inngår både i en forskende tilnærming til undervisning (SoTL) og i utdanningsforskning. Emnet er et eksempel på hvordan undervisere og studenter kan våge å ta sjanser og åpne for uforutsigbarhet, men med bevissthet rundt det pedagogiske ansvaret.

Følgende personer er eller har vært involvert i utviklingen av emnet:
Ansatte: Bjarte Hannisdal (emneansvarlig) og Sven Le Moine Bauer.
Stipendiater (geovitenskap): Kristian Agasøster Haaga, Tor Einar Møller, Laura de Luca, Renee Hageman og Simon Lefèvere.
Stipendiater (pedagogikk): Isabela Pires Darcie og Dario Blumenschein.
Masterstudenter: Serianna Kvarøy, Ingebjørg Haugland, Øystein Asserson, Sjur Beyer, Erle Birkeland, Alan Kvindesland, Heine Rugland og Lisbeth Vedå.
Og ikke minst: Alle studentene på 5. semester 2019 - 2022!