Hjem
Institutt for geovitenskap

Ugle-pris til GEOs bachelorprogram

Høy gjennomføringsgrad og et godt pedagogisk opplegg ga uttelling.

Hovedinnhold

Institutt for geovitenskap fikk en av Ugleprisene som ble utdelt ved UiB for 2012.

Bachelorutdanningen i geovitenskap kan vise til gode tall når det gjelder fullføring på normert tid og god studiepoengproduksjon.

I begrunnelsen for Ugleprisen blir det også pekt på at bachelorprogrammet klarer å få med seg de studentene som i første omgang ikke makter alle utfordringene.

I sin beskrivelse av bachelorundervisningen sier instituttleder Gunn Mangerud bl.a. dette til På Høyden:

– Vi er kjent for å ha en sterk feltandel, sammen med en god balanse mellom teori og lab, felt og i noen tilfeller også tokt . Det er helheten som er viktigst, men det er klart at feltkursene blir et slags gruppearbeid, og gjør at studentene blir sammensveiset, og bidrar nok en god del til at vi får til et så godt studiemiljø.

Les hele oppslaget i På Høyden.