Hjem
Norsk Journalistpanel

Rapporter og dokumentasjon

Her finner du rapporter, kodebøker og dokumentasjon på datainnsamlingen.

Hovedinnhold

Metoderapporter: Runde 1

Kodebøker: Runde 1 (full kodebok, enkelte variabler er bare tilgjengelige i SAFE). Den engelske kodeboken finner du her.