Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

9. og 10. mai inviterer vi alle tidligere studenter tilbake til universitetet, for foredrag, fagfester og kulturarrangement.
Resultatet av valget på gruppe B til universitetsstyret
Vi informerer om sikkerhetshullet som er blitt oppdaget for OpenSSL og hva IT-avdelingen gjør med UiB sine systemer.
Universitetet i Bergen skal sertifisere seg som Miljøfyrtårn. UiB blir da det første av de store universitetene i Norge som i sin helhet får denne statusen.
- Det har vært syv veldig flotte år, sier Kari Tove Elvbakken. 1. april 2014 sluttet hun som universitetsdirektør ved Universitet i Bergen (UiB) og gikk over i ny stilling som professorstipendiat. 10. april ble hun hedret av universitetsstyret for sin store innsats.
UiB har inngått rammeavtale med tre firma om kurs i formidling gjennom media.
Ole G. Evensen fratrer sin stilling som direktør ved Universitetsbiblioteket og går av med avtalefestet pensjon.