Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Personal- og organisasjonsavdelingen informerer med dette om at det vil bli gjennomført lokale lønnsforhandlinger ved UiB med virkningsdato 1. august 2014.
Eksternfinansiering, rekruttering og digitalisering. Dette er viktige tema for de første delprosjektene, som nå skal gjennomføres for å utvikle administrasjonen ved UiB.