Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

UiB har inngått ny rammeavtale om medieovervåkning med firmaet Retriever. Den gamle avtalen med Opoint opphører 1. oktober.
Tematiske klynger, tettere faglig samarbeid med NHH, Kunst- og designhøgskolen, Høgskolen i Bergen og et mer formalisert UH-nett Vest. Langs disse linjene vil UiB svare på strukturutfordringen fra Kunnskapsdepartementet.
I vårsemesteret 2014 ble det kreert 116 doktorer ved Universitetet i Bergen. Over førti prosent av dem var internasjonale.
Bjørn Åge Tømmerås ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) slutter som fakultetsdirektør. Han går over i ny stilling som seniorrådgiver ved fakultetet. Han vil fortsette som sekretær for Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag.