Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Tematiske klynger, tettere faglig samarbeid med NHH, Kunst- og designhøgskolen, Høgskolen i Bergen og et mer formalisert UH-nett Vest. Langs disse linjene vil UiB svare på strukturutfordringen fra Kunnskapsdepartementet.
I vårsemesteret 2014 ble det kreert 116 doktorer ved Universitetet i Bergen. Over førti prosent av dem var internasjonale.