Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Styringsgruppen for Ou-prosjektet har i møte 17.september vedtatt fire nye delprosjekt som vil starte sitt arbeid i oktober.
De naturhistoriske samlinger er stengt for oppussing frem til 2018. De neste ukene skal vi gjøre stas på #mittmuseum.
Egget var fullsett av engasjerte tilsette då prorektor Anne Lise Fimreite og prosjektleiar Kari Fuglseth informerte om organisasjonsutviklingsprosjektet. Alt i løpet av hausten vert fleire tiltak som skal heva kvaliteten ved UiB iverksett.