Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

- Jeg har vanskelig for å forstå hvordan en fusjon med UiB kan bidra til å realisere HiBs ønske om et profesjonsuniversitet på Vestlandet, skriver rektor Dag Rune Olsen ved UiB i Bergens Tidende 24.10.14.
Ein tredjedel av bygga ved UiB skal fredast. Det statlege kulturminnevernet vekkjer oppsikt, sa riksantikvar Jørn Holme då han besøkte UiB for å feira verneplanen som no er klar.
UiB kan vera med å løysa samfunnet sine utfordringar i framtida. Det meiner majoriteten av dei spurde i ei undersøkjing.
– Jeg tror bloggen kan senke terskelen for å formidle forskningsresultater, sier doktorgradsstipendiat, Henrik Litleré Bentsen.
Universitetet i Bergen hadde ikke noe annet valg enn å stenge De naturhistoriske samlinger for oppussing før bevilgningen var på plass.
Regjeringen bevilger ikke penger til videre oppussing av De naturhistoriske samlinger ved Universitetet i Bergen. Dermed er det usikkert om museet kan åpnes i 2018.
Regjeringens har skyhøye ambisjoner for norsk forskning. Universitetene er med, men forventer planer og ressursbruk deretter.
Janicke Stople er ansatt som HR-direktør ved Universitetet i Bergen.