Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Dette og mer ble behandlet i universitetsstyremøtet 27. november.
Maria-Carme Torras Calvo kommer fra stillingen som bibliotekdirektør ved Høgskolen i Bergen. Torras tiltrer den nye stillingen i mars 2015.