Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Dekan Asbjørn Strandbakken sender en digital julehilsen fra Det juridiske fakultet.
Prorektor Anne Lise Fimreite leier frå januar divisjonsstyret i Forskingsrådet sin Divisjon for vitskap.
Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen har ansatt ny universitetsdirektør. Kjell Bernstrøm blir den øverste lederen av den administrative virksomheten ved UiB.