Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Over 3400 har registrert seg i UiBs alumniportal. Målet er 5000 registrerte alumner innen Alumnusdagen 12. september.
Forskere kan skrive om eget fagfelt i spalten «Forskning viser at …».
Alle ansatte kan nå lese arbeidsgruppenes interessante rapporter!