Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Bjerknessenteret og Universitetet i Tokyo underskriver samarbeidsavtale om klimaforskning.
Heidi A. Espedal er ansatt som direktør for Forskningsadministrativ avdeling. Hun vil arbeide for å øke UiBs eksternt finansierte forskningsaktivitet.
Rektoratet ved Universitetet i Bergen ønsker å styrke universitetsledelsen med en viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger. Professor Robert Bjerknes er utpekt som ny viserektor for dette området.
Forskningsadministrativ avdeling får et utvidet ansvar for forskerutdanningen ved UiB.
Naturhistorisk museum må forbli stengt på ubestemt tid etter at regjeringen ikke fant rom til å finansiere fullføringen av Museumsprosjektet i revidert budsjett.
Anne Christine Johannessen blir leder i gruppen for global helse i Worldwide Universities Network.