Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Universitetsdirektøren har besluttet å utvikle et sentralt servicesenter for å styrke service og tjenester til inn- og utreisende studenter og ansatte.
Organisasjonsutviklingsprosjektet har avdekket et ønske fra fakultetene om kompetanseutvikling og bedre administrativ støtte knyttet til eksternt finansiert virksomhet.
Tore Tungodden er ansatt som ny assisterende universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen.