Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

HR-avdelingen følger nå opp arbeidet med å kvalitetssikre alle ledd i rekrutteringsprosessen fra utlysning til ansettelse. Det er lagt en plan for arbeidet og de første leveransene skjer i løpet av høsten 2015.
Forskningsprosjekter i EUs syvende rammeprogram (FP7) kan nå søke om å få dekket kostnadene for å gjøre resultatene åpent tilgjengelig. Dette tilbys gjennom OpenAIRE2020 sin FP7 Post-grant Open Access Pilot.
Nordic Centre ved Fudan universitetet har vore viktig for å legge til rette for samarbeid og kunnskapsutveksling mellom nordiske og kinesiske forskarar og studentar, meiner Anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering.
I 2016 skal universitetet erstatte Mi side med en ny læringsplattform, og seksti prosent av alle skriftlige skole-eksamener skal være digitale.
Universitetsbiblioteket inviterer til et seminar om åpen vitenskap og åpen publisering torsdag 22. oktober, kl 10-11:30 på Bibliotek for Humaniora.
Universitetet i Bergen er fornøyd med at statsbudsjettet gir utdanningssektoren et løft.
Fredag 2. oktober ble det tildelt fire nye æresdoktorater i den nye storstuen til Universitetet i Bergen.
Et av delprosjektene i organisasjonsutviklingsprosjektet foreslo ulike tiltak med mål om å styrke UiBs service og tjenester knyttet til forvaltning av eksternt finansiert virksomhet (BOA).