Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Vi, rektorene ved UiO, HiOA, UiB, UiS, NTNU, UiT, NU, NMBU og MF, ser med stigende bekymring på utviklingen for universiteter, akademikere og høyere utdanning i Tyrkia etter kuppforsøket i landet.
Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen har i dag informert Forskningsrådet om at institusjonen vil søke om skifte av prosjektleder for forskningsprosjektet «A Narratology of Criminal Cases».
Forskarar frå Universitetet i Bergen og Berkeley-universitetet skal samarbeide om fem forskingsprosjekt, takka vere støtte frå 2016 Peder Sather Grant Program Awards.