Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Vi, rektorene ved UiO, HiOA, UiB, UiS, NTNU, UiT, NU, NMBU og MF, ser med stigende bekymring på utviklingen for universiteter, akademikere og høyere utdanning i Tyrkia etter kuppforsøket i landet.
Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen har i dag informert Forskningsrådet om at institusjonen vil søke om skifte av prosjektleder for forskningsprosjektet «A Narratology of Criminal Cases».
Forskarar frå Universitetet i Bergen og Berkeley-universitetet skal samarbeide om fem forskingsprosjekt, takka vere støtte frå 2016 Peder Sather Grant Program Awards.
Behovet for et system for effektiv håndtering av henvendelser ble belyst i OU-prosjektet "Service og kvalitet i sentrale tjenester". Etter at Studieadministrativ avdeling (SA) har omorganisert seg i funksjonsgrupper, kan ansatte nå henvende seg direkte til gruppene på Issue Tracker.
Det er fra 1. mai 2016 to hovedtariffavtaler i staten. En hovedtariffavtale er inngått mellom staten og Akademikerne, og en hovedtariffavtale mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat.