Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Universitetsdirektøren har fått oversendt styringsgruppen anbefaling om at hele bygget bør rehabiliteres under ett, og at det skaffes til veie erstatningslokaler til ansatte som må flytte ut av Nygårdsgaten 5 i ombyggingsperioden.
Brukerne har tatt tempen på sentraladministrasjonen
Rektor Dag Rune Olsen lova å gjere UiB klimanøytralt innan 2030.
I går ble prosjektgruppens innstilling knyttet til ombyggingen av Nygårdsgaten 5 klar til å sendes over til videre behandling i styringsgruppen. Styringsgruppen har møte i neste uke, og det er forventning til at også styringsgruppen behandler denne saken i sitt møte 14.02.18. Videre saksgang blir orientering til forhandlingsutvalget og IDU, før saken oversendes universitetsdirektøren for endelig... Les mer
Studentene mener de blir godt rustet for relevante jobber gjennom studiene ved UiB. I studiebarometeret for 2017 svarer nesten 80 prosent at de opplever studiene som relevante for arbeidslivet. 
Mange er nysgjerrige på hvordan de forskjellige gruppene i prosjektorganisasjonen arbeider, og her gir vi et lite innblikk i hvordan ressursgruppen jobber.