Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Studenter og ansatte har gitt innspill på hvordan de opplever UiBs kanaler og tjenester. Nå startes prosjekter som skal imøtekomme behovene.
Mandag 19. mars skal representanter fra ressursgruppen ha møte med alle fakultetene for å få innblikk og innspill til hvordan vi kan utvikle bedre kvalitet på tjenestene i sentraladministrasjon.
UiB var av de berørte under strømbruddet som rammet halve Bergen sentrum fredag. Store deler av IT-systemet var nede i en kortere periode, men de fleste tjenester var i drift igjen innen fredag ettermiddag.
Holbergprisen 2018 tildeles den amerikanske jusprofessoren Cass Sunstein for hans banebrytende arbeid innen rettsvitenskap og beslektede fagfelt. Statsviteren Francesca R. Jensenius får Nils Klim-prisen for sin fremragende forskning på valg, utvikling, og likestillingsspørsmål i India og andre land.
Mer enn 80 ansatte fra sentraladministrasjonen møtte opp på informasjonsmøtet i Egget i går. Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm fortalte at arbeidet som omhandler administrasjonens oppgaver vil kunne fortsette også til høsten, etter at rapport med anbefalinger er levert i juni.
Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm innleiar på i informasjonsmøte i aulaen torsdag 8. mars.