Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Gjennom en ny strategi for humaniora skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene.
Prosjektet har gjennom vinteren arbeidet med å utrede mulighetene for å skape inspirerende og fremtidsrettede arbeidsplasser og arbeidsprosesser i Nygårdsgaten 5. Fredag 15. juni skal innstilling leveres til universitetsdirektøren.
Plasthval-sjokket førte til at åtte ganger så mange engasjerte seg i ryddeaksjoner i Hordaland. – Plasten i havet har åpnet øynene våre. Mange av forskerne har ryddet plast på fritiden, sier forsker Christoph Noever. Se video!
Bergens forskningsstiftelse bidrar med 28 millioner kroner til det nye Mohn ernæringsforskningslaboratorium som skal ligge under UiBs Senter for ernæring.
-Det har vært en eksotisk reise, forteller Kari Bjørgo Johnsen, og viste til hva som må til for at den nye sentraladministrasjonen skal bli bedre. Ledelsen slipper heller ikke unna.
Tore Furevik leder Bjerknessenteret for klimaforskning. Som ny klimadirektør skal han i tillegg koordinere Universitetet i Bergens samlede klimasatsing.
I februar 2018 deltok 734 vitenskapelig ansatte i spørreundersøkelsen «Bedre HR for forskere». Nå er resultatene publisert.
For fyrste gong er historiar og kunnskap om alle dei freda bygga ved UiB, samla på ein stad.
Praksistilbudet ved Institutt for sammenliknende politikk får Studiekvalitetsprisen 2018 for sitt bidrag til å heve kvaliteten på bachelorutdanningen og synliggjøre relevansen av samfunnsvitenskapelig utdanning i arbeidslivet.
Ressursgruppen har nå lagt frem sitt arbeid med prosjektets målsettinger, i tillegg til at de har kommet med forslag til hvordan innkomne innspill og ideer fra ansatte kan tas videre i prosjektet. Den 14. mai skal Ressursgruppen ha en heldagssamling for å samenfatte arbeidet. I etterkant av denne samlingen ønsker ressursgruppen og legge frem sitt foreløbige arbeid for de ansatte i... Les mer
Universitetet i Bergen har den høgaste suksessraten i konkurransen om støtte frå Horisont 2020 blant norske universitet. Meir enn kvar femte søknad har fått finansiering.
Nye tal syner at UiB skårar rundt femti prosent over verdsgjennomsnittet på antall siteringar. UiB har òg ein svært høg andel forskning finansiert gjennom EU.
Universitetet i Bergen har fått fem millionar kroner frå regjeringa, til styrking av kvalitet og samarbeid etter opprettinga av Fakultet for kunst, musikk og design (KMD).