Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Arbeidet starter i uke 32, bassenget holdes stengt til september.
Universitets- og høyskolesektoren har hatt for stort omfang av midlertidige ansettelser, til tross for lovens hovedregel om fast ansettelse. Arbeidet med å redusere antallet midlertidige stillinger er godt i gang ved Universitetet i Bergen og gir grunn til optimisme. Vi ser nå tegn til endring i dette bildet.
Universitetet i Bergen, Sammen, Bergen kommune, Nav og Bergen Næringsråd står sammen for bedre integrering når høstens Give a Job arrangeres for første gang i Bergen 17. september.