Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Under et besøk i Kina i oktober ble rektor Dag Rune Olsen tildelt et æresprofessorat ved det anerkjente Shandong-universitetet, som UiB har et tett og mangeårig samarbeid med.
De to første delprosjektene i prosjekt Tjenesteutvikling er vedtatt. Det er også avklart hvordan det skal jobbes videre med utforming av arbeidsplasskonsept og bygg. Bildet i denne saken er en illustrasjon som viser hvordan fasaden og hovedinngangen kan se ut i fremtiden. 
Institutt for kunst ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) bytter navn til Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst etter vedtak i Universitetsstyret.
De kurerer angst og tvangslidelser på fire dager. Nå skal professor Gerd Kvale og førsteamanuensis Bjarne Hansen lede «Bergen Center for Brain Plasticity», et nytt forskningssenter støttet av Bergens Forskningsstiftelse og Kavlifondet.
Universitetet i Bergen (UiB) er tildelt en ledende rolle i arbeidet med bærekraftsmål 14, Liv under vann, på vegne av FN-organisasjonen United Nations Academic Impact. UiB skal inspirere og motivere partnere globalt i arbeidet for kunnskap om et bærekraftig hav.
Vet du hva en livstruende voldssituasjon er og hva du bør gjøre i en slik situasjon? Nå har UiB lagt til rette slik at du kan lære mer om dette.
Revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning fremhever koblingen mellom kunnskap for bærekraftig utvikling med vitenskapelig rådgivning. SDG Bergen og UiBs lederrolle for bærekraftsmålene blir nevnt eksplisitt i planen.
- Humanioraperspektivet bør oftere bli inkludert i større prosjekter, mener prorektor Margareth Hagen. Les UiB sin humaniorastrategi på nett her.
Camilla Brautasets forskning viser at dialog og samarbeid alltid har vært nøkkelen for gode relasjoner mellom Norge og Kina. Nå er lederen for UiBs nye Kina-kompetanseutvalg bokaktuell.
En 25 årig student fra Universitetet i Bergen mistet livet i en bilulykke i Sør Afrika. I alt var tre norske studenter involvert i ulykken. De to andre er ikke kritisk skadet, men blir tatt hånd om av helsepersonell. Navnet på den omkomne er nå frigitt.