Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

UiB-professor Kjell-Morten Myhr og forsker Charalampos Tzoulis skal lede Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Med 20 millioner kroner årlig fra Forskningsrådet skal senteret forske på sykdommer som MS, Parkinsons, ALS og demens fra Bergen.
– Jeg vil legge til rette for at senteret utvikler seg videre som samfunnsrelevant, klinikknært forsknings- og utdanningssenter ved UiB.
Fulbright-stipendiat Derek Lackaff er imponert over fasilitetene i Media City Bergen, og mener internasjonal utveksling og deling av kunnskap er viktigere enn noensinne.