Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Sentraladministrasjonen som i dag er lokalisert i Nygårdsgaten 5 flytter til Kalfarveien 31 i løpet av våren 2020.
Ph.d.-kandidatar ved UiB får løyse ei konkret utfordring gitt av FN. Gjennom kurs i kreativ problemløysing skal dei bli drilla i metodar som vil hjelpe forskarar til å finne saman på tvers av fagdisiplinar og løyse reelle problemstillingar frå arbeidslivet.
Universitetet i Bergen er blitt rangert som nummer 53 i den første THE University Impact Rankings, basert på Bærekraftsmålene, og er det eneste universitetet i Norge som er blitt vurdert i denne nye innovative rangeringen.
Hvordan få den gode og tydelige historien om forskningen din frem på TV og hvordan få presentert forskningsresultater på en tydelig og forståelig måte?