Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Blant miljøene som skal søke status som Senter for fremragende forskning (SFF-IV) er over halvparten av senterlederne fra Universitetet i Bergen kvinner.