Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Universitetsledelsen ved UiB har i samråd med fakultetene besluttet å videreføre digitial undervisning og vurdering (eksamen) for resten av vårsemesteret.
Allmenne smittevernråd til virksomhetskritisk personell ved UiB.
Blant miljøene som skal søke status som Senter for fremragende forskning (SFF-IV) er over halvparten av senterlederne fra Universitetet i Bergen kvinner.
Her finner du informasjon om hvilke følger koronautbruddet får for deg som student ved UiB.
Har du spørsmål om hvilke følger koronautbruddet vil få for deg som arbeider ved UiB? Her vil du finne svar på aktuelle spørsmål.