Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Fra 1. juli 2020 skal vi bestille reisene hos Berg-Hansen
Havforskning står sentralt i Universitetet i Bergens vitenskapsdiplomatiske arbeid. Ved å sammenstille de 17 bærekraftsmålene i 2030 Agendaen har universitetet og våre partnere tilbudt forskningsbasert kunnskap for global bærekraft til beslutningstakere.
Emnet EUR105 European Union Institutions, Politics, and Policies i bachelorprogrammet i europastudier har fått Studiekvalitetsprisen 2020 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Som første emne i Norge oppnådde det status som Jean Monnet Academic Module.
Kjartan Nesset etterfølger Even Berge som direktør for Eiendomsavdelingen ved UiB.
Even Berge slutter som eiendomsdirektør ved UiB til høsten, og er stolt over å ha ledet en avdeling som har løftet kvaliteten på UiBs bygg.