Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

25 av de fremste fagmiljøene ved UiB ønsker å bli en del av Forskningsrådets SFF-ordning.
– Manglande medverking frå barn er ei av dei største utfordringane i det norske barnevernet, seier Marit Skivenes. Skivenes får 12 millionar frå Forskningsrådet til å granske korleis barn blir høyrde i barnevernet.