Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Statistikken over vitenkapelig publisering ved UiB er oppdatert med tall for 2020 og finnes på bibliometri.w.uib.no.
SDG Bergen sparket i gang FNs havforskningstiår med en 100 dagers serie på Twitter for å vise interessante eksempler på havforskning og hvordan akademia kan bidra med vitenskapelige råd til beslutningstakere.
Se sendingen med professor Anders Johansens jubileumsforedrag om UiBs historie.