Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Hvis du planlegger å kjøpe PC, skjerm, kamera eller hodetelefoner til bruk i fellesadministrasjonen, bør du lese dette.
Vi får daglig høre at sikkerhetssituasjonen er endret og samfunnssikkerheten blir viktigere. I Nasjonal sikkerhetsmyndighets Digitalt risikobilde som nylig ble publisert for 2022, pekes det ut tre samfunnsområder som er spesielt utsatt for ulike typer cyberangrep.