Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Høsten 2023 flytter sentraladministrasjonen inn i Nygårdsgaten 5. Hvis du planlegger å kjøpe PC, skjerm, kamera eller hodetelefoner, bør du lese dette!
Vi får daglig høre at sikkerhetssituasjonen er endret og samfunnssikkerheten blir viktigere. I Nasjonal sikkerhetsmyndighets Digitalt risikobilde som nylig ble publisert for 2022, pekes det ut tre samfunnsområder som er spesielt utsatt for ulike typer cyberangrep.