Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)

Nyhetsarkiv for Senter for klima og energiomstilling (CET)

Jessica Jewells prosjekt "Analyzing past and future energy industry contractions: Towards a better understanding of the flip-side of energy transitions" mottok nettopp finansiering gjennom Norges Forskningsråds KLIMAFORSK-program. Prosjektet vil gå fra 2017-2020.