Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)

Nyhetsarkiv for Senter for klima og energiomstilling (CET)

Som en del av et nytt EU-prosjekt skal CET forske på medvirkning i byutviklingsprosjektet "bystrand og lungegårdspark". Prosjektet er et transdisciplinært innovasjonsprosjekt med fokus på samarbeid mellom forskning og praksis.