Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

På verdens havdag – 8. juni 2021 – ble det unike Norwegian-Pacific PhD Scholarship Programme plukket som ett av de 60 første såkalte Ocean Decade Actions i verden og ett av tre i Norge. Dette i anledning FNs havforskningstiår.
2021 ble året da biodiversitet ble løftet frem i det offentlige ordskiftet som en utfordring på linje med klimaendringene. Vi har snakket om dette med UNESCO Chair Inger Elisabeth Måren ved Universitetet i Bergen.
En bred sammenslutning av forsknings- og industripartnere går sammen for å utvikle mer effektive og grundige søknadsprosesser for havvind.
Sivilingeniørstudenter i energi kull 2020 er nå ferdige med sin halvårige praksis i bedrift. 2 dager i uken har studentene fått prøve seg i spennende bedrifter i bergensregionen som driver innen energifeltet. Tiril, Christian og Tobias er 3 av 5 heldige studenter som har vært i praksis hos BKK.
The project works with case studies in Norway where communities are faced with land use and cover change challenges due to the establishment of onshore wind farms. As evident from recent public opposition, those challenges are substantial and therefore call for new forms of cooperation and informed, long-term land use planning.
Hydrogen as an energy carrier in society: risk picture, risk awareness and public acceptance” is part of the HySociety project portfolio, which is a joint initiative by the University of Bergen (UiB) and the University of Stavanger (UiS)
This PhD project aims at enhancing our understanding of weather prediction in case of multi-modality by combining machine learning techniques with topological data analysis approaches as well as appropriate visualization tools.
Norske klimaholdninger og psykologisk distanse - Hvor alvorlig mener nordmenn klimatrusselen er generelt sett?
I hver episode snakker realfagstudenter om et spesielt realfag, og hvordan det kan løse utfordringene innen klima og klima-endringer. Hør alle podcastene her!