Hjem
Middelalderklyngen

Nyhetsarkiv for Middelalderklyngen

1000 år med rettshistorie på 200 minutter – og hvorfor er demokratiet under press i dag? Jørn Øyrehagen Sunde holder Aarebrotforelesningen i januar.