Hjem
Middelalderklyngen

Nyhetsarkiv for Middelalderklyngen

St. Sunniva har prega norsk historie, litteratur og kunst frå mellomalderen av og til i dag. Ei nyutgjeven praktbok utforskar ulike sider av Sunnivafiguren.