Hjem
Sosiologisk institutt
STUDENT

Tatt opp på bachelor i sosiologi før høsten 2024?

Bachelorprogrammet i sosiologi har vært under revisjon og har fått en ny og oppdatert studieplan. Endringene består i hovedtrekk av en nedjustering fra 15 studiepoeng til 10 studiepoeng, samt en endring i når de ulike emnene tilbys. Dersom du begynte på bachelorprogrammet før høsten 2024, finner du den forrige studieplanen for bachelorprogrammet i sosiologi under.

Hovedinnhold

Viktige endringer

SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori (15 studiepoeng) tilbyr undervisning for siste gang våren 2024. For studenter med gyldige godkjente obligatoriske arbeidskrav vil det være mulig å ta eksamen i emnet til og med våren 2025. Emnet blir erstattet av SOS121 Klassiske sosiologiske teoriar (10 studiepoeng) og SOS122 Nyare sosiologiske teoriar (10 studiepoeng). SOS121 tilbys fra og med våren 2025, og SOS122 tilbys fra og med høsten 2025. 

SOS103 Samfunnsstruktur i endring (15 studiepoeng) tilbyr undervisning for siste gang høsten 2024. For studenter med gyldige godkjente obligatoriske arbeidskrav vil det være mulig å ta eksamen i dette emnet til og med høsten 2025. Emnet blir erstattet av SOS123 Det norske samfunn i endring (10 studiepoeng). Dette emnet tilbys fra og med høsten 2025. 

MET102 Samfunnsvitenskapelig metode (15 studiepoeng) tilbyr undervisning for siste gang høsten 2024. For studenter med gyldige godkjente obligatoriske arbeidskrav vil det være mulig å ta eksamen i emnet til og med høsten 2025. Emnet blir erstattet av MET103 Kvalitative metoder (10 studiepoeng) og MET104 Kvalitative metoder (10 studiepoeng. Våren 2025 vil både MET103 og MET104 tilbys. Dette er et unntak. Fra og med høsten 2025 vil MET104 kun tilbys i høstsemesteret og MET103 vil kun tilbys i vårsemesteret.

SOS201 Sosiologisk forsking: Teori og metode (15 studiepoeng) tilbyr undervisning for siste gang våren 2026. For studenter med gyldige godkjente obligatoriske arbeidskrav vil det være mulig å ta eksamen i emnet til og med våren 2027. Emnet blir erstattet av SOS203 Sosiologisk forsking: Teori og metode (10 studiepoeng). Dette emnet tilbys fra og med våren 2027. 

SOS202 Bacheloroppgåve i sosiologi (15 studiepoeng) tilbyr undervisning for siste gang våren 2026. For studenter med gyldige godkjente obligatoriske arbeidskrav vil det være mulig å ta eksamen i emnet til og med våren 2027. Emnet blir erstattet av SOS204 Bacheloroppgåve i sosiologi (10 studiepoeng). Dette emnet tilbys fra og med våren 2027. 


Valgemner i sosiologi

SOS111 Familien i endring (15 studiepoeng) blir erstattet av SOS131 Familien i endring (10 studiepoeng). Dette er et av valgemnene ved Sosiologisk institutt og kan bli tilbudt både vår og høst. Tilbudet vil variere fra semester til semester. 

SOS113 Velferd og ulikhet (15 studiepoeng) blir erstattet av SOS133 Velferd og ulikhet (10 studiepoeng. Dette er et av valgemnene ved Sosiologisk institutt og kan bli tilbudt både vår og høst. Tilbudet vil variere fra semester til semester. 

SOS116 Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet (15 studiepoeng) blir erstattet av SOS136 Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet (10 studiepoeng). Dette er et av valgemnene ved Sosiologisk institutt og kan bli tilbudt både vår og høst. Tilbudet vil variere fra semester til semester. 

SOS119 Global Cities: An Introduction to Urban Sociology for the 21st Century (15 studiepoeng) vil bli erstattet av SOSXXX Global Cities: An Introduction to Urban Sociology for the 21st Century (10 studiepoeng). Dette er et av valgemnene ved Sosiologisk institutt og kan bli tilbudt både vår og høst. Tilbudet vil variere fra semester til semester. 

SOS120 Digital Sociologi (15 studiepoeng) blir erstattet av SOS134 Digital Sociology (10 studiepoeng). Dette er et av valgemnene ved Sosiologisk institutt og kan bli tilbudt både vår og høst. Tilbudet vil variere fra semester til semester. 

 

Studieplan for studenter tatt opp på bachelorprogrammet i sosiologi før høsten 2024

 

1. semester: 

  • SOS100A Innføring i sosiologi med fordjupningstema (20 studiepoeng)
  • EXPHIL-SVSEM Examen philosophicum - seminarmodell eller EXPHIL-SVEKS Examen philosophicum - skuleeksamen (ex.phil) (10 studiepoeng)

2. semester:

  • SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori (15 studiepoeng)
  • MET102 Samfunnsvitskapleg metode (15 studiepoeng) eller eit valemne i rekka SOS105-119

3. semester:

  • SOS103 Samfunnsstrukturer i endring (15 studiepoeng)
  • MET102 Samfunnsvitskapleg metode (15 studiepoeng) eller eit valemne i rekka SOS105-119

4. semester:

  • Frie studiepoeng eller utveksling (30 studiepoeng)

5. semester:

  • Frie studiepoeng eller utveksling (30 studiepoeng)

6. semester:

  • SOS201 Sosiologisk forsking: Teori og metode (15 studiepoeng)
  • SOS202 Bacheloroppgåve i sosiologi (15 studiepoeng)

Heile bachelorgraden er på til saman 180 studiepoeng (tre års fulltids studium). Du startar med innføringsemne og ex.phil. (filosofiemne som inngår i alle bachelorprogramma ved UiB) i fyrste semester. Spesialiseringa i sosiologi utgjer 90 studiepoeng, og 60 av studiepoenga er såkalla frie studiepoeng. Her kan du velje emne ut frå interesse og relevans for vidare utdanning eller yrkesplanar. Du kan velje opne UiB-emne, eller dra på utveksling i utlandet. Slik kan du forme innhald og oppbygging av graden din.

 

Har du spørsmål knyttet til din utdanningsplan?
Bestill en veiledningstime via våre nettsider eller send en e-post til studieveileder.sos@uib.no