Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ettersynsing begynte som et praktisk masterprosjekt i digital kultur. Noen måneder seinere ble det tatt i bruk på NORAs konferanse for AI-forskere og fagfolk.