Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Universitetene skal dekke samfunnsbehov, men de skal også være forut for sin tid. Dannelseskonferansen "Education for Innovation?" tar debatten om innovasjon.