Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Silje Langvatn, stipendiat ved SVT, diskuterer basisen for det norske i nrk.no-kronikk.
Er det universitetets oppgave å levere innovasjon til næringslivet? Eller skal universitetet heller være et samfunnskorrektiv og et intellektuelt lokomotiv?