Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Sir Peter Gluckman er utnevnt til ny æresdoktor ved UiB. I den forbindelse holdt han forelesningen «Science in a global perspective – challenges ahead», der han pekte på ulike utfordringer samfunnet og vitenskapen står overfor.