Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

– Covid-19 har vist at vi trenger en ny debatt om hvordan vi fatter beslutninger i krisesituasjoner når de vitenskapelige svarene ikke foreligger enda.