Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

– Covid-19 har vist at vi trenger en ny debatt om hvordan vi fatter beslutninger i krisesituasjoner når de vitenskapelige svarene ikke foreligger enda. Tall og utregninger er ikke tilstrekkelig for å kunne håndtere den samfunnskrisen som pandemien har utløst, sier professor Jeroen Van der Sluijs.