Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Denne hausten kan ex.phil.-klassikaren feire 50 år, og Gunnar Skirbekk kan gle seg over at filosofihistoria hans er spreidd over halve verda.
Professor emeritus ved Universitetet i Bergen, Gunnar Skirbekk, uttrykker bekymring for forslaget om nytt finansieringssystem for statlege universitet og høgskular.
Førstelektor ved Universitetet i Bergen, Henrik Berg, kritiserer evidensbasert praksis i psykologi i ny bok.