Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Det humanistiske fakultet har tre finalistar i konkurransen om å bli Senter for framifrå forsking. Alle tre vil få ei påskjønning frå fakultetet, uavhengig av om dei når heilt til topps.