Hjem
Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett

Nyhetsarkiv for Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett

Forskergruppens medlemmer Thomas Eeg og Asbjørn Strandbakken er med på å skrive lovkommentarer til lovdata. Lovkommentarene skal være en integrert del av plattformen på Lovdata Pro, og er et samarbeid med Karnov Group Norway.
Matias von der Lippe Sjursæther skriver stormaster på fakultetets forskerlinje, og er ansatt som vitenskapelig assistent tilknyttet forskergruppen for arve-, familie-, barne- og personrett for studieåret 2020/2021.
Professor Thomas Eeg har bidratt til NRK serien "Ukjent arving" som har premiere på NRK torsdag 12. november klokken 20:00. Sak fra På Høyden.