Hjem
Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett

Nyhetsarkiv for Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett

For å markere 20 års-jublieet til barnekonvensjonen skal forskergruppen avholde en konferanse og utgi en bok om den.