Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Kari Anne Klovholt Drangsland disputerte 21.1.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Working to ‘Wait Well’".
Noor Jdid disputerte 5.2.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ""Taking part in society the way I am". An exploration of active citizenship norms in Denmark and Norway".
Den 3. mai presenterte forskere ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiB foreløpige forskningsresultater fra PROTECT-prosjektet på et seminar i Spania.
UiB-forskar Redi Koobak er ein av redaktørane av den nye antologien Postcolonial and Postsocialist Dialogues: Intersections, Opacities, Challenges in Feminist Theorizing and Practice.