Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Nyhetsarkiv for Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Økt verdenshandel ledet til den første reguleringen av havet. Nå skaper miljøhensyn nye behov for regulering.