Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Nyhetsarkiv for Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Sigrid Eskeland Schütz, sammen med Abdirahman Omar og Stefan Carpentier, har forfattet rapporten “Report on regulations and technological capabilities for monitoring CO2 storage sites” i forskningsprosjektet ACTOM.