Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Nyhetsarkiv for Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Kan du tenke deg å bruke femte studieår på å skrive en masteroppgave på Forskerlinja (70 sp) knyttet til rettslige rammer for bærekraftig godstransport i byer?