Hjem
Universitetet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetet i Bergen

I høst gjennomførte UiB en undersøkelse blant vitenskapelig ansatte for å kartlegge deres rammer for å drive forskning. Det er oppløftende resultater, men også noen forbedringspunkter. Resultatene er en del av prosjektet UiB FRAM, og det skal levere en samlet rapport til universitetsstyret i juni.
I en UiB-utviklet tv-serie ser fire familier i Bergen på løsninger for å kutte egne klimagassutslipp. Våre forskere er oppsøkende hjelpere.
Hvorfor og hvordan har psykose betydning for når personer defineres som utilregnelige og fraskrives straffeansvar? Det skal professor Linda Gröning ved Det juridiske fakultet finne et nyansert svar på med 12 millioner kroner fra Forskningsrådet.
Lakselusen evne til å skade fiskens hud forandrer seg gjennom ulike stadier. Derfor er den veldig vanskelig å bekjempe.
I siste utgave av Stat & Styring kan du lese Tobias Bach, Jarle Trondal og Jacob Aars sin artikkel om korleis Norsk forvaltningspanel skal bekjempe det såkalte "surveymonsteret".
Vil du vere med i panelet? I etableringsrunden rekrutterer vi bare ansatte i sentralforvaltningen, altså departement og direktorat (unntatt regionkontor). På sikt ønsker vi å rekruttere forvaltningsansatte på alle forvaltningsnivåer.
42 prosent av alle nordmenn har tilgang til nyhetene bak betalingsmurene.
Velkommen til Universitetshagene i adventstiden. Vi lager julestemning både innendørs og ute i Arboretet og i Bergen botaniske hage. Planter, utstilling, lys, kransebinding og et lokalt marked er noe av det vi kan se fram til.
Vi har spurt, og toppene ved universitet og høyskole har svart.
Risikoen for å utvikle kreft øker betraktelig hvis man blir overvektig før man fyller 40 år. For livmorkreft øker risikoen med 70 prosent.
Grimstadutvalgets eksperter støtter en videreføring og oppbygging av samarbeidet UiB har med de andre vestlandssykehusene for å utdanne flere leger i Norge.
Antallet som fullammer barna sine går nedover, likevel er amming den beste måten å gi mat til nyfødte frem til anbefalte seks måneder, påpeker professor Jutta Dierkes ved Senter for ernæring.
Likevel er nordmenn på verdenstoppen i å betale for nettnyheter, viser ny undersøkelse.
Hva kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av å jobbe i team? I TVEPS-praksis får studenter fra ulike profesjoner utrede pasienter sammen.
En UiB-studie viser at personer med kronisk utmattelse og irritabel tarm etter giardiautbruddet i 2004 har lavere livskvalitet enn andre ti år etter utbruddet.
Det er ikke bare hull i tennene du unngår med god munnhygiene. UiB-forskere har funnet en klar forbindelse mellom tannkjøttbetennelse og Alzheimers.
En UiB-studie viser at nesten 130 000 personer i året går til legen på grunn av diaré. Det utgjør én prosent av alle legebesøk i Norge. Små barn og unge voksne går hyppigst.
For første gang har forskere klart å få vanlige menneskeceller til å endre sin opprinnelige oppgave. UiB-forskningen som er publisert i Nature kan gi nytt håp for diabetes-pasienter.

Sider