Hjem
Medborgere, opinion, representasjon

Nyhetsarkiv for Medborgere, opinion, representasjon

Jonas Linde og Stefan Dahlberg finner i en ny artikkel at politisk innflytelse og politiske resultater er viktig for tilfredshet med demokratiet. Førstnevnte er viktigst i etablerte demokratier, sistnevnte i nye demokratier. Artikkelen er skrevet sammen med Sören Holmberg.