Hjem
Medborgere, opinion, representasjon

Nyhetsarkiv for Medborgere, opinion, representasjon

Etableringen av Sametinget ved lov i 1987 har gitt den samiske befolkningen en helt spesiell politisk stilling i Norge, som medlemmer av to politiske systemer - det samiske og det norske.